آموزش وردپرس

کدام سینما را برای تماشای فیلم‌های جشنواره فجر انتخاب می‌کنید؟

 

شما کدام سینما را برای تماشای فیلم‌های جشنواره فجر انتخاب می‌کنید؟

سینما۳۵: کمتر از ۲۰ روز تا برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر فرصت باقی مانده و علاقمندان و مخاطبان سینمای ایران آماده تماشای فیلم های حاضر در بخش های مختلف جشنواره می شوند.

فارغ از کیفیت فیلم که قطعا مهمترین فاکتور برای انتخاب تماشای یک فیلم است، کیفیت و شرایط کلی سالن‌های سینما شاید در درجه بعدی اهمیت برای انتخاب تماشای یک فیلم باشد.

سالن های حاضر در جشنواره فیلم فجر، معمولا در سال های مختلف با تغییراتی همراه بوده، برخی سالن ها اضافه شدند و برخی حذف. در این نظر سنجی پرسش اینگونه مطرح شده است که شما کدام یک از سالن های سینما را برای تماشای فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر انتخاب می‌کنید؟

*توجه: فهرست سالن های سینما که در بخش پاسخ های نظر سنجی انتخاب شده است، بر اساس تاریخچه حضورشان در ادوار جشنواره فیلم فجر و یا موقعیت جغرافیایی و شرایط فیزیکی مناسب انتخاب شده و وجود یا عدم وجود اسم هیچ کدام از سینما ها به منزله نمایش قطعی فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در آن سینما نیست. فهرست سینماهای حاضر در جشنواره فیلم فجر امسال، به زودی از طریق مدیران جشنواره اعلام خواهد شد.

هر فرد تنها یکبار قادر به ثبت رأی است.